Mgr. Barbora Dědičová

Osobnostní a rodinné poradenství, psychoterapie

Moje foto

Jsem psycholožka a terapeutka s dvacetiletou praxí v oblasti duševního zdraví a psychoterapie.

Nabízím poradenskou a psychoterapeutickou pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a chtějí se o ní poradit a řešit ji. Dále poskytuji konzultace celým rodinám, kde vycházím ze systemického přístupu, kdy každý člen rodiny je také členem rodinného systému a nějakým způsobem se podílí na radostech i starostech rodiny. Při práci s klienty považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Nabízím a zaručuji bezpečný prostor pro vyjádření, zachování mlčenlivosti a naprostou diskrétnost.

Během života se všichni setkáváme s různými problémy, které se nám daří řešit více či méně úspěšně, a každý z nás se může někdy dostat do obtížné životní situace. Pokud cítíte, že Vaše životní situace je příliš vyčerpávající, nebo z ní nemůžete najít východisko, pak je důležité mít někoho, s kým se o tuto zátěž můžete podělit a s kým můžete společně hledat řešení.