Kdo jsem

V roce 2003 jsem absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Psychologie a speciální pedagogika. Během studia na vysoké škole jsem 5 let pracovala na Lince Bezpečí pro děti. Po ukončení VŠ studia jsem pracovala více jak deset let v několika školských zařízeních, kde jsem se věnovala především psychologické diagnostice dětí (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči). Při této práci jsem si uvědomila, že není důležitá výše intelektu dítěte, ale hlavně rodinný a školní kontext celé problematické situace. Na základě toho jsem absolvovala komplexní 5 letý výcvik v Rodinné a systemické terapii (Institut rodinné terapie Motol) a poté se stala akreditovanou rodinnou psychoterapeutkou v odborné společnosti SOFT.

Právě proto, že mi v rámci školských zařízení vadilo zařazovat děti do různých „šuplíčků“(ať to byla výše intelektu, nebo porucha učení či ADHD syndrom), odklonila jsem se od diagnostiky a v posledních 10 ti letech jsem se plně věnovala psychologickému poradenství a psychoterapii. Osm let jsem pracovala v Manželské a rodinné poradně v Kladně, kde jsem se věnovala především individuální psychoterapii a poradenství pro dospělé, dále párové a rodinné psychoterapii. V rámci své práce se stále vzdělávám a jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců. Poslední komplexnější vzdělávání byl roční kurz ve společnosti SLEA – Psychoterapeutická práce s traumatem. Pravidelně svoji práci superviduji a snažím se vidět nové obzory ve svém oboru.

Aktuálně pracuji také jako školní psycholog na základní škole ve Slaném, kde pomáhám individuálně dětem, rodičům a učitelům. Dále se věnuji práci se třídními kolektivy na rozvíjení lepších vztahů mezi dětmi a v odpoledních hodinách pracuji v rámci filosofie rodinné terapie a věnuji se celým rodinám.

Aby mě má práce těšila, potřebuji pestré pracovní prostředí, zázemí v rodině, kontakt s přírodou, odpočinek a čas na sebe. Právě potřeba změny mě vedla k otevření soukromé praxe v Praze.