Co nabízím

Individuální psychoterapie dospělých

Ať už chcete uspokojivější vztahy, lépe porozumět sami sobě a zážitkům, které vás ovlivnily. Naučit se zacházet s emocemi, využít svůj potenciál. Potřebujete pomoci zvládnout akutní i chronické potíže či překonat krizi. Zažili jste trauma a nesete si následky. Máte psychosomatické potíže, jste somaticky nemocní a komplikuje Vám to život. Potřebujete učinit závažné životní rozhodnutí. Jednoduše se chcete cítit spokojeněji a klidněji, více ve své kůži. V tom všem Vám mohu být nápomocná.

Individuální psychoterapie dospívajících

Dospívání je bouřlivé období, ve kterém potřebuje spoustu lidí podpořit. Nejčastěji řešenými obtížemi bývá vztah k sobě (identita, sebevědomí…), vztahy s vrstevníky (osamělost, odmítnutí…), vztahy s rodiči (separace, pravidla…), emoční problémy, sebepoškozování, suicidální myšlenky. Pocity osamělosti, smutku, vinny, úzkosti, fobie. Pocit nedostatečného využívání vlastních schopností, nadměrná sebekritičnost. Problémy s příjímáním vlastního těla. Vyrovnání se s životními přechody, krizovými situacemi a traumaty a další.

Dle konkrétní situace a problematiky je vhodný i kontakt s rodiči. Na prvním setkání je přítomný dospívající i rodiče, poté může docházet sám dospívající.

Rodinná psychoterapie

„Když chcete přesně zacouvat s autem, nepotřebujete pomocníka, který se v couvání vyzná lépe než vy nebo je celkově chytřejší, potřebujete někoho, kdo v tom autě nesedí a může vidět, co zevnitř auta vidět není. Potřebujete jiný pohled. Rodinný terapeut není odborníkem na couvání s autem, ale na hledání nového užitečného pohledu zvenčí“ (Mgr. Jiří Kubička – Rodinná terapie).

Témata, která vás mohou trápit: komunikace v rodině, neporozumění si v rodině, změna počtu členů v rodině, odchod některého člena rodiny, obtížná období v rodině (např. dítě v adolescenci, narození sourozence, rozvod rodičů…), potíže ve vztahu sourozenců, tabu v rodině, změny v chování dětí či náhle zhoršený prospěch. Dále úzkosti u dětí, sebepoškozování, potíže se separací od rodičů, psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, břicha). Úmrtí člena rodiny.

Většinou se schází celá rodina, dle situace můžeme domluvit i jiné složení členů rodiny.

Párová psychoterapie

Ve vztahu se někdy dostáváme do situací, které jsou někdy nepříjemné a děláme si navzájem věci, které bychom nikdy neřekli, že uděláme nebo řekneme. Snažím se páru nabídnout bezpečné prostředí, kde spolu mohou mluvit o věcech tak, aby se nemuseli zraňovat a zároveň mohli jeden druhého slyšet.

Psychologické poradenství

Potřebujete poradit s konkrétní situací, ujasnit si, jak v ní postupovat? Poradenství se hodí k řešení jasně ohraničených problémů. Obvykle trvá kratší dobu než psychoterapie, výjimkou není ani jednorázová konzultace.